Monthly Archives: Tháng Mười Một 2018

Đồng nghiệp tiếng Anh là gì?

     Đồng nghiệp tiếng Anh là gì? Đồng nghiệp: colleague / coworker / workmate 2.Đồng nghiệp Đồng nghiệp hiểu một cách đơn giản là người làm cùng một nghề. Đồng nghĩa với đồng nghiệp là cộng sự (client). 3.Mối quan hệ đặc biệt: Đồng nghiệp là mối quan hệ vừa cạnh tranh vừa tương […]